24. 7. 2021

Filozofie a hodnoty Ostrova pro rodinu

Když jsme před 5 lety začínali, měla jsem jako základní vizi přinést do Olomouce hodnotné a užitečné produkty pro celou rodinu, které podporují naše zdraví a jsou v souladu s přírodou. Už tehdy mi také bylo jasné, že chci lidem nabídnout smysluplnou práci na částečné úvazky, aby každý měl dostatek času i na své záliby, rodinu a byl spokojený. Od začátku jsme vytvářeli prostředí z přírodních materiálů, recyklovali a tvořili svépomocí. 

Už z prvního odstavce je asi zřejmé na čem všem nám záleží. Vypíchla bych k tomu ještě 3 zásadní hodnoty - svoboda, smysluplnost a spolupráce. Jádro naší filozofie leží v podpoře zdravého rodinného života.

Inspirovala jsem se konceptem svobodné firmy, který se snažím naplňovat. Zjednodušeně řečeno je to opak klasických firem, které jsou postavené na principu cukr a bič. Toto téma by bylo na samostatný článek, ale pokud se chcete dozvědět víc, mohu doporučit knihy: Štěstí doručeno, Svoboda v práci, Podivín nebo články a videa od Tomáše Hajzlera. každý se rozhoduje o tom, kolik času stráví v práci a čemu se bude věnovat. Doplňujeme se a podporujeme v tom, aby si každý našel svoji seberealizaci a mohl co nejlépe využít svůj potenciál. Dbáme na osobní rozvoj. V našeho týmu je nezbytné, aby všichni přistupovali k životu vědomě a zodpovědně, abychom tak mohli realizovat vše zde popsané. Svým přístupem v tom podporujeme i naše zákazníky / klienty a realizujeme kurzy, podpůrné skupiny, konzultace

Považuji za důležité, aby člověk pochopil smysl projektu, zadaného úkolu, vlastně čehokoli na čem se má podílet, a tím byla u něj zachována přirozená motivace, tvořivost, proud pozitivní energie a práce tak nebyla zaměřena na výkon, ale na radost. Stejně tak našemu okolí chceme přinášet radost a nikoli radovánky (věci, které nemají téměř žádnou hodnotu a řeší jen krátkodobé uspokojení, jsou náhražkou za opravdovou radost). 

My lidé jsme sociální bytosti. Rádi se setkáváme, sdílíme a tvoříme. S tím souvisí i spolupráce a v ní spatřuji velký potenciál. Vážím si spolupráce našeho týmu, spolupráce s dodavateli, spolupráce s dalšími organizacemi a lidmi, kteří za nimi stojí a pochopitelně i spolupráce s našimi zákazníky / klienty. Bez spolupráce, a s ní související dobré komunikace, to nemůže fungovat. Naše myšlení a fungování je nastaveno na spolupráci, nikoli na konkurenci. 

Jednou ze zásad našeho fungování je lokálnost. Konkrétně podpora lokálního trhu a tvoření místní komunity. Máme pár výrobců a dodavatelů přímo z Hané (např. CalthaOrio 21), zbytek sortimentu převážně z ČR, pár produktů ze SR a něco málo z EU a zde naše hranice pro výběr zdravého a ekologického sortimentu končí. Záleží nám na tom, aby vše bylo vyráběno v co nejlepších pracovních podmínkách, necestovalo k nám moc daleko a podporovali jsme co nejvíce místních rodin.  

Možná jste si u nás na FB všimli, že již od počátku máme jako kategorii vybráno, že jsme komunita (ne obchod nebo konkrétní sortiment). V této době víc než jindy si uvědomuji, jakou obrovskou hodnotu má vytváření komunity. Spojování lidí, kteří ctí stejné či podobné hodnoty dává velkou sílu a podporu a otevírá potenciál lokálního přístupu. Díky komunitě vznikají další možnosti, jak žít více v souladu s naší podstatou a s naší Zemí. Jsou to příležitosti vzájemného inspirování, tvoření, učení, podpory, směnného obchodu a dalších aktivit. 

Když jsme tvořili název Ostrov pro rodinu, tak jsme do něj chtěli vložit maximum, aby vypovídal o našem záměru a hodnotách. Pro nás je zásadní fungovat jako rodina, být spolu a ukazovat dětem hodnoty, o kterých zde píši. Ostrov je místem pro rodinný život. Vytvořili jsme zde zázemí pro rodiny (hrací koutek, přebalovací pult, kojící koutek a další služby), tvoříme osvětovou činnost, prostor pro setkávání, vytváříme pracovní podmínky na podporu rodinného života (zkrácené a flexibilní pracovní úvazky) a podporujeme další prorodinné aktivity / organizace. 

Ostrov pro rodinu tvoří hlavně lidé a já jsem vděčná, že existuje stále více lidí, které oslovuje naše filozofie a hodnoty. Velké poděkování patří mému muži, protože i v podnikání je zapotřebí udržovat rovnoměrně mužský a ženský princip, ctít obě polarity a učit se spolupracovat. A v neposlední řadě je pro mě fascinující, jací lidé se stali součástí našeho týmu. Chtěla bych jim složit poklonu za to jací jsou, za to co jsme dokázali společně vytvořit a za to, že Ostrov pro rodinu je jejich součástí (druhým domovem, druhou rodinou). Dlouholetým příznivcům jistě neuniklo, že náš tým se obměňuje, což považuji za přirozený proces (vzhledem k tomu, že velkou část týmu tvoří studenti a maminky na RD). Hřeje mě u srdce, že se z pracovních vztahů stávají přátelské, které mají nevyčíslitelnou hodnotu.  

Pokud jste dočetli až sem, tak si možná kladete otázku: „Kde v tom pomyslném žebříčku hodnot jsou peníze?“. Když žijeme a realizujeme hodnoty výše uvedené, vytváříme bohatství pro všechny. Peníze takto vnímám jako pozitivní energii. Žijeme v hojnosti a prosperitě, ač ji každý můžeme chápat odlišně. Díky vám, kteří ctíte stejné či podobné hodnoty jako my, k nám peníze proudí a Ostrov pro rodinu je udržitelný. Pravděpodobně jste si všimli, že u nás nenajdete žádné sezónní výprodeje a pokud občas dáme něco do slevy, tak jen kvůli končící exspiraci nebo ukončení prodeje daného produktu. Nikdy zboží neprodáváme pod cenou nebo naopak s přirážkou. Držíme se doporučených cen od výrobců či dodavatelů. Ctíme férový obchod, vážíme si práce, která za výrobou věcí stojí a uvědomujeme si hodnotu přírodních materiálů.

Jaká je filozofie naší budoucnosti? Ukazovat lidem výše uvedené hodnoty v praxi. Zpomalit! Jednou z naších hodnot je ekologie a zdraví a zde je nezbytné umět plynout, být v souladu sami se sebou i s přírodou. Chceme jít dobrým příkladem a ukazovat společnosti, jak se lze odklonit od konzumního způsobu života, orientovat se na kvalitu nikoli kvantitu. Odklonit se od standardu, že vše musí být rychle a nejlépe hned. Zkrátka naučit se o sebe pečovat, být trpělivý, umět čekat popřípadě včas plánovat, plynout v souladu se sebou a naši matkou Zemí. Nezbývá než si přát, ať se nám to vše daří a stále přibývají lidé, které tyto hodnoty oslovují a snaží se podle nich žít.