Individuální supervize
Počet volných míst: 1

Individuální supervize
Aktuální obsazenost 0/1

888 Kč
: Kurz-303
: Volná místa

Individuální supervizní sezení pro pracovníky v pomáhajících profesích.

Supervize je metodou kontinuálního zvyšování profesionálních kompetencí odborníků pracujících s lidmi. Supervizi vnímám jako podporu pomáhajících pracovníků, aby mohli poskytovat kvalitní intervence klientům.

Supervize vede supervidovaného k uvědomění si svých motivů, k sebereflexi svého jednání, zvědomnění si svých obranných mechanizmů, pojmenování a zpracování si svých emocí, které se mu v práci s klienty objevují.

Supevize může být krátkodobého nebo dlouhodobého charakteru dle stanovení si vašich cílů.

V této práci považuji za důležité integrovat různé přístupy dle potřeb klientů. Poskytnout bezpečný a důvěrný vztah, kde můžeme do hloubky prozkoumávat souvislosti. Poskytnout laskavou zpětnou vazbu a společně nacházet pestrá řešení, se kterými jste v souladu.

Zde máte možnost:

  • zpracovat případovou práci (kazuistiky klientů),
  • zpracovat osobní témata, která se vám prolínají / zasahují do práce
  • nacházet nové možnosti a řešení daných situací
  • získat podporu
  • rozšířit si své dovednosti a odborné znalosti

Kdo vám supervizi poskytne

Mgr. Šárka Gajdošová

Již od svých studijních let jsem pracovala pod supervizí a považovala jsem ji za důležitou pro svůj profesní a osobní rozvoj. V období, kdy jsem pracovala na lince důvěry jsem si uvědomila, že supervize je natolik nezbytná, že ji nechci jen přijímat, ale také poskytovat. Prošla jsem akreditovaným výcvikem v supervizi a v roce 2013 jsem se stala členem Asociácie supevrizorov a sociálných poradcov (ASSP).

Původně jsem vystudovala sociální práci a psychologii a 13 let se věnuji práci s lidmi. Zároveň jsem mámou 3 dětí a mým čtvrtým dítětem je Ostrov pro rodinu, který tvoříme s mým manželem a se skvělým týmem lidí kolem nás.

Více se o mně můžete dozvědět na mých osobních stránkách: www.sarkagajdosova.cz

V případě dotazů a domluvení termínu mě kontaktujte na tel: 776 373 665

Stanovená cena je za 1 hodinu sezení.
Položit dotaz k produktu Individuální supervize
Charakteristika produktu
Kapacita 1