Vědomé nakupování
6. 9. 2018

Vědomé nakupování

Vědomé nakupování je tématem, nad kterým už dlouho přemýšlím. V posledních týdnech ke mně přišly podněty, které mě vedou k zamyšlení nad tématem vědomého, respektive v naší společnosti spíše nevědomého, nakupování více do hloubky. Doufám, že díky poodhalení některých faktů, úvah a pocitů se stane vaše nakupování více vědomé.

Jako první je zapotřebí si uvědomit, že my tj. každý z nás svým nákupem rozhodujeme o tom, co se bude vyrábět, jaké obchody a služby zde budeme mít. Před tím, než něco koupíte, si položte tyto otázky:

Vím kam, respektive komu moje peníze jdou?
Vím, jaké projekty, služby, instituce a lidi tímto nákupem podporuji?
Je tato podpora v souladu s mými životními hodnotami?
Je tato podpora v souladu s tím, jaké obchody, služby a lidi chci kolem sebe v budoucnu mít?

Jestli se nezačneme zamýšlet nad výše uvedenými otázkami a vědomě nakupovat, zmizí nám veškeré malé obchůdky, rodinné firmy. Už nyní je mi z procházky po městě smutno, neboť mezi jednou obchodní galerií na okraji centra a druhou obchodní galerií na protější straně centra zejí výlohy prázdnotou. Vidím samé nápisy „objekt k pronájmu“ a z našeho krásného centra se stává město duchů. Jen když o tom píši, jde mi mráz po zádech a ještě když si představím, co tady necháme našim dětem. Představa, že budou nakupovat jen přes e-shopy, znát jen obchodní galerie, supermarkety a hypermarket, mě poměrně děsí. Pokud člověk chodí jen na tato místa, nemůže znát skutečnou hodnotu výroby a práce kolem, nikdy nepozná, jací lidé jsou za daným řetězcem. Převážně se jedná o produkty z dovozu z továren, kde lidé pracují za nedůstojných podmínek. Zkrátka jde zde jen o byznys. Není za tím žádná přidaná hodnota, dělání věcí s láskou nebo dokonce pro blaho společnosti.

Pojďme to změnit a přestaňme, troufnu si říct až bezhlavě, nakupovat. Většina nakupujících (konzumních spotřebitelů) se ptá obvykle především na otázky ceny, dostupnosti a kvality. Přemýšlivý člověk hledá nějaký kompromis, alternativy, ptá se, zda toto opravdu potřebuje, ale stále jen mizivé procento lidí se ptá „Co je za tím?“ a „Chci toto podporovat?“. 

Tento článek bude bez konce, neboť konečné rozhodnutí, kde a co budete nakupovat, je čistě na vás. Navíc kolem tohoto rozhodnutí mě napadá milion úvah, které by zabraly mnoho stránek. Především asi budete namítat, že malé obchody jsou drahé, ale je zapotřebí si uvědomit proč. Mají mnohokrát nižší marže než ty velké „obchoďáky“ a také dražší pracovní sílu. A kde na to vzít peníze? Zkrátka je třeba jen nakupovat méně věcí, jít cestou životního minimalizmu, uspořádat si a případně přehodnotit své priority. Nenechme se masírovat reklamou a spíše zkusme dát svůj zájem produktům, které jsme v životě v reklamě neviděli. A proč? Takové produkty netvoří primárně byznys, jsou tady spíše za nějakým vyšším účelem. Jedná se o takové produkty, které mají svůj zdravotní, ekologický i ekonomický přínos pro zákazníka. Také nám pomůže, když budeme čerpat z vlastních zdrojů, z přírody, recyklovat věci a vyměňovat s lidmi kolem. Nebo si můžeme mnohé vyrobit svépomocí, a dát tak i krásný příklad našim dětem. Vždyť ten plátek masa, co koupíme v obchodě, si můžeme dát jen díky nějakému zvířeti a nábytek máme jen díky zpracování stromů. Je důležité, abychom tyto zdroje vnímali a děti chápaly, jak produkty vznikají.   

Přiznám se, že také se někdy nevyhnu supermarketům a e-shopům, ale snažím se takovéto nákupy omezovat a pečlivě si zvážit, zda jsou nezbytně nutné nebo jde jen o moji pohodlnost. Zkrátka uvědomit si, proč to takto zrovna dělám a zda to nejde lépe. Často se vracím k výše uvedeným otázkám a hledám odpovědi. Buďme nejen při nakupování uvědomělí!