Respektovat a být respektován

Respektovat a být respektován

Praktický manuál na to, jak přistupovat k druhým lidem na bázi respektu
435 Kč
: 22098
: na dotaz
: Výchova dětí
: PeopleComm

Jedná se o titul, který netřeba představovat. Od svého prvního vydání v r. 2005 se jí prodalo na sto tisíc výtisků a stala se  manuálem tisíců českých a slovenských rodičů. Podle principů popsaných v knize funguje i nespočet českých škol a školek. Kniha je velmi praktická a doslova učí nový jazyk, kterým lze komunikovat s druhými na principech rovnosti, respektu a zodpovědnosti. Přepracované vydání obsahuje i důležitou kapitolu o sebeřízeném vzdělávání. Kniha vychází v době epidemie koronaviru, kdy se skoro milión českých dětí ocitl na dlouho doma, bez školy. Naprosté minimum rodičů tuší, co si s takovou situací počít a je reálné riziko zhoršení vztahů s dětmi. Proto je vydání této knihy i mimořádně aktuální.
 

Proč si přečíst

 • Je to kniha českých autorů, kteří vycházejí ze znalosti komunikačních vzorců obvyklých v českém prostředí. 
 • Nabízí široký okruh témat, která jsou vzájemně propojená a poskytují komplexní pohled na výchovu a komunikaci v duchu vzájemného respektu. Je to jako skládačka, kde každý dílek zapadá do toho dalšího.
 • Propojuje principy a argumenty (tedy „proč“ to v komunikaci vázne nebo to jde hladce) a nástroje, jak tyto principy realizovat v každodenním životě (tedy „jak“ komunikovat). Nabízí množství konkrétních situací.
 • Ačkoliv je zaměřená na výchovu dětí, vychází z pojetí respektujících vztahů mezi lidmi, které jsou platné „od kolébky po hrob“. Účastníci našich kurzů z podnikatelské sféry oceňují přínos pro práci s lidmi vůbec, rodiče oceňují větší klid v rodině a otevřenost ve vztazích.
 • Koncept R + R je založen jak na odborných argumentech, tak na zkušenostech. Přes dvacet let zkušeností z kurzů Respektovat a být respektován, kterými prošlo kolem 40 000 účastníků ukazuje, že tento koncept je životaschopný a že změnil pozitivně soužití mnoha rodin i zlepšil podmínky pro učení a vzájemné soužití mnoha dětí ve školách.
 

V knize se dozvíte

 • To, jakým způsobem něco druhým sdělujeme, je často důležitější než samotný obsah. Pokud formu sdělení vnímáme jako ohrožující (například křik, hrozby), potřebujeme se nejdříve s takovým ohrožením vypořádat. To, co druhý po nás chce, může být v tu chvíli pro nás vedlejší.
 • Když jsou ve vzájemné komunikaci přítomny emoce, je třeba vždy v první řadě reagovat na ně: buď zklidnit vlastní emoce, nebo se snažit porozumět emocím druhých. Kniha nabízí komunikační dovednosti „já-sdělení“ a „empatická reakce“.
 • Komunikační dovednost já-sdělení nám umožní „brát se za sebe“, aniž bychom museli obviňovat druhé či útočit na ně.
 • Respektující přístup učí děti chovat se dobře, i když není v dohledu žádná kontrola.
 • Netrestat neznamená nedělat nic. Místo trestání je možné vést děti k zodpovědnosti za vlastní činy a učit je napravovat, co způsobily.
 • Odměny z dlouhodobého hlediska nejenže nezvyšují zájem o odměňovanou činnost, ale naopak ho snižují a dokonce ničí.

Autor:

Jana Nováčková & Dobromila Nevolová

PhDr. Jana Nováčková, CSc. je psycholožka a publicistka s letitou praxí v poradenské práci i v psychologickém výzkumu. Patří k předním kritikům tradičního školství. Na téma psychologie dětí a potřebné reformy vzdělávacího systému publikovala řadu článků v odborném i populárním tisku. Přeložila knihu S. Kovalikové Integrovaná tematická výuka. Je autorkou Mýtů ve vzdělávání.  Věnovala se výcviku dalších certifikovaných lektorů R + R.  

PhDr. Dobromila Nevolová, psycholožka, věnovala se výzkumu osobnosti učitele a tvorbě psychodiagnostických metod. Spolupracovala na mezinárodním programu Zdravá škola, podílela se na překladu publikace WHO Podpora zdraví ve školách. Věnovala se tvorbě metod k posuzování interpersonálních vztahů ve škole. Od roku 1994 působí jako lektorka výcvikových kursů pro učitele a pro veřejnost. Je spoluautorkou celoročního programu vzdělávání učitelů Učitel ve škole 21. století a kursů Cesty k efektivnější výuce. Věnovala se výcviku dalších certifikovaných lektorů R + R. 

Počet stran: 367 stran
Vazba: lepená, eko
Rozměr: 165 x 235 x 19,5 mm 
Hmotnost: 605 gramů
ISBN: 978-80-87917-50-3978-80-87917-51-0 (epub), 978-80-87917-52-7 (MOBI)
Rok přepracovaného vydání: 2020

Položit dotaz k produktu Respektovat a být respektován

Podobné produkty